Та онлайн анкет ашиглан Кейс скан хийх хүсэлтийг гаргаж байна. Бид хүсэлтийг хүлээн авсны дараа тантай утсаар холбоо барих болно. Харилцан тохиролцож, үүрэг даалгаврын гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа бид Case Scan-аас эхэлнэ.Кейс скан хийхийг хүсэх


* Холбогдох баримт бичгийг байршуулах

Law & More B.V.