Одоохондоо мэдээгүй байгаа цөөхөн Голланд хүмүүс байх болно ...

Хийн өрөмдлөгийн улмаас үүссэн Гронингены газар хөдлөлттэй холбоотой асуудлын талаар одоо болтол мэдэхгүй Голландын цөөхөн хүмүүс байх болно. Шүүх "Недерландсе Аардоли Маатчаппий" (Голландын Нефть компани) Гронингенвелд хотын оршин суугчдын зарим хэсэгт учирсан материаллаг бус хохирлын нөхөн төлбөрийг төлөх ёстой гэсэн шийдвэр гаргажээ. Түүнчлэн төр хангалтгүй хяналт шалгалт хийсний үндсэн дээр хариуцлага хүлээсэн боловч хяналт нь үнэхээр хангалтгүй байсан ч үүнээс үүдэн учирсан хохирлыг хэлж чадахгүй гэж шүүх шийдвэрлэв.

эзлэх хувь
Law & More B.V.