Google-ийн сөрөг, хуурамч үнэлгээ өгөх зардлыг нийтлэх

Сөрөг, хуурамч Google-ийн тоймыг нийтлэх нь сэтгэл хангалуун бус хэрэглэгчдэд нэн их үнэтэй болно. Үйлчлүүлэгч үржүүлгийн газар болон түүний ТУЗ-ийн талаархи сөрөг тоймуудыг өөр нэрээр, нэргүй дор байрлуулсан. Амстердамын давж заалдах шатны шүүх үйлчлүүлэгч нь нийгмийн амьдралд хүлээн зөвшөөрөгдсөн бичигдээгүй хуулийн дүрмийн дагуу үйл ажиллагаа явуулаагүй гэж үзээгүй тул үржүүлгийн газарт хууль бус үйлдэл хийжээ. Үүний үр дүн нь үйлчлүүлэгч хохирол болон бусад зардлын төлөө бараг 17.000 евро төлөх шаардлагатай болдог.

2018-01-13

эзлэх хувь
Law & More B.V.