Хэрэв энэ нь Голландын сайдын мэдэлд байсан бол ...

Хэрэв энэ нь Голландын Нийгмийн асуудал, халамжийн сайд Асчертай холбоотой байсан бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хууль ёсны дагуу авдаг хэн бүхэн ирээдүйд нэг цагт тогтмол хэмжээгээр авах болно. Одоогийн байдлаар Голландын нэг цагийн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нь хэдэн цаг ажиллаж, аль салбарт ажиллаж байгаагаас хамаарна. Өнөөдөр уг хуулийн төслийг интернетийн зөвлөлдөх боломжтой болсон бөгөөд энэ нь сонирхсон бүх хүмүүс (хувь хүмүүс, компаниуд, байгууллагууд) хуулийн төслийн талаар саналаа хэлж болно.

эзлэх хувь
Law & More B.V.