Ажил олгогчид ямар нөхцөл байдалд байгааг анхаарч үзэх хэрэгтэй ...

Ажил олгогч нь ажилтныг ажлаас халахыг хүсч байгаа нөхцөл байдалд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Энэ нь Ассен хотын дүүргийн шүүхийн шийдвэрээр дахин нотлогдож байна. Эмнэлэг нь хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах үндэслэлгүй тул ажилчиндаа (эм зүйч) шилжилтийн тэтгэмж, 45,000 евро, түүнчлэн 125,000 еврогийн тэнцэх хэмжээний хөлс төлөх шаардлагатай болсон. Эмнэлгийн эм зүйч үйл ажиллагаа нь хэвийн бус болсон гэж эмнэлгээс мэдэгдсэн. Гэсэн хэдий ч уг гэрээг цуцалж, үр дүнд нь өгөв. Үүний шалтгаан нь энэ хооронд хөдөлмөрийн харилцаа тасалдсан бөгөөд энэ нь ажил олгогчтой бүрэн холбоотой байв.

10-02-2017

Law & More