Мэдээ

Голландын шүүхийн тогтолцоо шинэчлэгдэж байна. 1 оны 2017-р сарын XNUMX-ээс эхлэн ...

Голландын шүүхийн тогтолцоо шинэчлэгдэж байна. 1 оны 2017-р сарын XNUMX-ээс Голландын Дээд шүүх дээр иргэний нэхэмжлэлтэй холбоотой асуудлаар тоон хэлбэрээр шүүхэд хандах боломжтой болно. Үндсэндээ кассацийн журам хэвээр байна. Гэхдээ онлайнаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа (тоон зарлан дуудах хэлбэр) эхлүүлэх, баримт бичиг, мэдээллийг дижитал солилцох боломжтой болно. Энэ бүхэн нь чанар, инновацийн (KEI) шинэ хууль тогтоомж хүчин төгөлдөр болсонтой холбоотой юм.

09-02-2017

эзлэх хувь