Ажилтан биш хүргэгч

'Deliveroo унадаг дугуйны сувилагч Sytse Ferwanda (20) нь бие даасан бизнес эрхэлдэг, ажилтан биш' Амстердам дахь шүүхийн шийдвэр байв. Хүргэгч болон Deliveroo хооронд байгуулсан гэрээ нь хөдөлмөрийн гэрээ гэж тооцогддоггүй бөгөөд ингэснээр хүргэх компанийн ажилчин биш юм. Шүүгчийн үзэж байгаагаар гэрээ нь өөрөө хөдөлмөр эрхлэх гэрээний зориулалттай байсан нь тодорхой байна. Мөн ажлын арга хэлбэр дээр үндэслэн энэ тохиолдолд цалинтай ажил эрхлэлт байхгүй болно.

эзлэх хувь
Law & More B.V.