Максим Ходак

 

Максим Ходак нь Голландын корпорацийн хууль, Голландын арилжааны эрх зүй, олон улсын худалдааны хууль, корпорацийн санхүү, аж ахуйн чиглэлээр Голландын Евразийн зах зээлээс ирсэн үйлчлүүлэгчдэд үйлчлэхэд онцгой анхаарч ажилладаг олон улсын (дотоод) хууль эрх зүйн туршлагатай Голландын өмгөөлөгч юм. нэгтгэх, нэгтгэх, олон улсын нарийн төвөгтэй төсөл, татвар / санхүүгийн бүтцийг байгуулах, удирдах. Максим Ходак Голланд, Герман, Франц, Англи, Орос, Украин хэлээр харилцдаг.

Максим Ходак нь Голландын харьяаллын дагуу үйл ажиллагаа, бүтэц зохион байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, бүтцийг бий болгох хүрээнд хууль эрхзүйн гүнзгий зөвлөгөө, дэмжлэг авах шаардлагатай байгаа үйлчлүүлэгчдийн анхаарлын төвд ханддаг.

Максим Ходак хууль ёсны карьераа 2002 онд Клиффорд Шанс Брюссель хотноо эхэлсэн бөгөөд дараа нь Нидерландын ING банкад хуульчаар ажиллаж байсан. 2005 онд Нидерландаас тухайн аж ахуйн нэгжийг олон улсын өсөлт, өргөжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор холдинг компанийн ерөнхий зөвлөх, менежерийн захирлаар олон улсын телевизийн сувгаар элсэхийг хүссэн. Максим Ходак 2009 оноос эхлэн Нидерланд дахь Евразийн янз бүрийн үйлчлүүлэгчдэд корпорацийн болон гэрээний эрх зүй, олон улсын татвар, хөрөнгийн бүтэц, төслийн санхүүжилт зэрэг чиглэлээр хууль эрх зүйн үйлчилгээг бүрэн үргэлжлүүлэн ажиллуулж байв.

Максим Ходак (Амстердамын их сургууль) Хуулийн чиглэлээр магистрын зэрэг, Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн чиглэлээр (EHSAL Менежментийн сургууль, Брюссель) төгссөний дараах мэргэжлийн боловсрол эзэмшсэн. Максим Ходак Голландын хууль эрх зүй, татварын боловсролыг үргэлжлүүлэн анхаарч ажилладаг.

эзлэх хувь