Бүртгэгдсэн захидал гэж юу вэ

Бүртгэгдсэн захидал гэдэг нь шуудангийн системд байх хугацаандаа бүртгэгдэж, хянагдах бөгөөд шуудангаар хүргүүлэхийн тулд гарын үсэг авахыг шаарддаг захидал юм. Даатгалын бодлого, хууль эрх зүйн баримт бичиг гэх мэт олон гэрээнд мэдэгдэл нь бүртгэгдсэн захидал хэлбэрээр байх ёстой гэж заасан байдаг. Захидал бүртгүүлснээр илгээгч мэдэгдэл хүргүүлсэн болохыг харуулсан хууль эрх зүйн баримт бичигтэй болно.

Law & More B.V.