Тунхаглал гэж юу вэ

Тунхаглал нь нэхэмжлэгчийн үйл ажиллагааны шалтгааныг бүрдүүлж буй нөхцөл байдлын талаархи арга зүйн болон логик хэлбэрээр тодорхойлолт юм. Тунхаглал бол шүүхэд гаргасан бичгээр гаргасан мэдэгдэл юм.

Law & More B.V.