Хамтран ажилладаг хуульч гэж юу вэ

Хамтран өмгөөлөгч нь өмчлөгчийн түншийн хувьд ашиг сонирхолгүй хуульч, хуулийн фирмийн ажилтан юм.