Хуулийн байгууллагууд юу хийдэг вэ

Хуулийн байгууллага нь хуулийн практик үйл ажиллагаа эрхлэх зорилгоор нэг буюу хэд хэдэн хуульчийн байгуулсан аж ахуйн нэгж юм. Хуулийн байгууллагаас үзүүлэх үндсэн үйлчилгээ нь үйлчлүүлэгчид (хувь хүмүүс эсвэл корпорациуд) хууль ёсны эрх, үүргийнхээ талаар зөвлөгөө өгөх, иргэний болон эрүүгийн хэрэг, бизнесийн ажил гүйлгээ болон бусад асуудлаар хуульчийн зөвлөгөө, бусад тусламж хүсэх тохиолдолд үйлчлүүлэгчдийг төлөөлөх явдал юм.

Law & More B.V.