Хулгайлах гэсэн утга

Хулгайлах нь хувь хүн эсвэл аж ахуйн нэгжээс мөнгө, эд хөрөнгө олж авахын тулд бодит болон заналхийлсэн хүч, хүчирхийлэл, сүрдүүлгийг хууль бусаар ашиглах явдал юм. Хулгайлах нь ерөнхийдөө хохирогчийн хүн эсвэл эд хөрөнгөд, эсвэл тэдний гэр бүл, найз нөхөд рүү заналхийлэхийг хэлнэ.

Law & More B.V.