Тэтгэлгийн зорилго юу вэ

Тэтгэлгийн зорилго нь цалингаас доогуур цалинтай эсвэл бага цалинтай эхнэр / нөхрөө үргэлжлүүлэн орлогоор хангаж, гэр бүл салалтын эдийн засгийн аливаа шударга бус үр дагаврыг хязгаарлах явдал юм. Зөвшөөрлийн нэг хэсэг нь хуучин хань гэр бүлээ тэжээх мэргэжлээсээ татгалзахаар сонгосон байж болох бөгөөд өөрсдийгөө тэжээх ажлын ур чадвараа хөгжүүлэхэд цаг хугацаа шаардагдана.

эзлэх хувь