Дахин гэрлэх гэдэг нь нас барсны дараа дахин гэрлэх эсвэл эхнэр, нөхрөөсөө салсан гэсэн үг юм. Энэ бол хоёр дахь буюу дараагийн гэрлэлт юм. Дахин гэрлэх нь тэтгэлэг, асрамж, өв залгамжлал зэрэг хэд хэдэн хууль эрх зүйн асуудлыг авч үзэж болно.

эзлэх хувь