Хязгаарлагдмал салалт

Хязгаарлагдмал гэр бүл цуцлалтыг мөн хууль ёсны салалт гэж нэрлэдэг. Тусгаарлалт гэдэг нь эхнэр, нөхөр тус тусдаа амьдрах боловч нэгэн зэрэг хууль ёсны гэр бүл хэвээр үлдэх боломжийг олгодог тусгай хуулийн журам юм. Энэ утгаараа энэхүү журам нь шашин шүтлэг, гүн ухааны итгэл үнэмшлээсээ болж салах хүсэлгүй байгаа эхнэр нөхрийн хэрэгцээг хангаж байгаа юм.

эзлэх хувь