Тэтгэлгийн салалт хэр их байна

Тэтгэлгийн хэмжээ нь тогтсон хэмжээ биш бөгөөд гэр бүл салалт бүрт таны болон хуучин түншийн нөхцөл байдлыг харгалзан тооцдог. Таны орлого, хувийн хэрэгцээ, хэрэв танд байгаа бол хүүхдүүдийнхээ хэрэгцээг хоёуланг нь тооцдог.

Law & More B.V.