Үнэхээр салалт

Хоёр тал дахин гэрлэх боломжтой үед гэрлэлтийн эцсийн, хууль ёсны төгсгөл (хууль ёсны салалтаас ялгаатай). Үнэмлэхүй салалт нь салалтын гэрээний үүрэг гүйцэтгэдэг хязгаарлагдмал салалтаас ялгаатай нь гэрлэлтийг цуцалдаг.

Law & More B.V.