Олон улсын бизнес гэж юу вэ

Олон улсын бизнес гэдэг нь бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, технологи, хөрөнгө ба / эсвэл мэдлэгийг үндэсний хил дамнуулан, дэлхийн болон үндэстэн дамнасан хэмжээнд худалдаалахыг хэлнэ. Үүнд хоёр ба түүнээс дээш орны хоорондох бараа, үйлчилгээний хил дамнасан гүйлгээ хамаарна.

Law & More B.V.