Компанийн эрх зүй гэж юу вэ

Компанийн эрх зүй (бизнесийн тухай хууль эсвэл аж ахуйн нэгжийн тухай хууль, заримдаа компанийн тухай хууль гэж нэрлэдэг) нь хувь хүн, компани, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн эрх, харилцаа, зан үйлийг зохицуулах хууль юм. Энэ нэр томъёо нь корпорацуудтай холбоотой хууль эрх зүйн практик, эсвэл корпорациудын онолыг илэрхийлдэг.

Law & More B.V.