Гэрээний эрх зүй гэж юу вэ

Гэрээний тухай хууль бол гэрээ, хэлэлцээрийн тухай хууль юм. Гэрээний тухай хууль нь гэрээ байгуулах, бүртгэхтэй холбоотой.

Law & More B.V.