Гэрээг зөрчсөн гэж юу вэ

Гэрээний зөрчил нь нэг тал хоёр буюу түүнээс дээш талуудын хооронд байгуулсан гэрээний нөхцлийг зөрчих явдал юм.

Law & More B.V.