Санаатай гэрээ гэж юу вэ

Үгээр илэрхийлсэн гэрээг бичгээр гүйцэтгэгчгүйгээр хийлгүйгээр хоёр тал харилцан тохиролцсоноор далд гэрээ байгуулагдана.

Law & More B.V.