Ёс зүйтэй бизнес гэж юу вэ

Ёс зүйн бизнес гэдэг нь үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь хүрээлэн буй орчин, хүн, амьтанд үзүүлж буй нөлөөллийг тооцдог бизнес юм. Үүнд эцсийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, түүний гарал үүсэл, хэрхэн үйлдвэрлэж, тарааж буй байдал орно.

эзлэх хувь