Стартап гэж юу вэ?

Стартап гэсэн нэр томъёо нь үйл ажиллагааны эхний үе шатанд байгаа компанийг хэлнэ. Гарааны бизнесийг эрэлт хэрэгцээтэй гэж үздэг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгохыг хүсдэг нэг буюу хэд хэдэн бизнес эрхлэгчид байгуулдаг. Эдгээр компаниуд ерөнхийдөө өндөр өртөгтэй, хязгаарлагдмал орлоготой ажилладаг тул венчур капиталистууд гэх мэт янз бүрийн эх үүсвэрээс хөрөнгө хайж байдаг.

эзлэх хувь