Франчайз гэж юу вэ

Франчайз бол франчайз эзэмшигч (брэнд болон толгой компанийн эзэн) нь бизнес эрхлэгчдэд өөрийн бизнесийн салбарыг нээх боломжийг санал болгодог бизнесийн хэлбэр юм.

эзлэх хувь