Корпораци гэж юу вэ

Корпораци гэдэг нь өмчлөгчид нь компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдлын төлөө хариуцлагаас хамгаалагдсан хууль ёсны аж ахуйн нэгж юм. Корпораци нь өмчлөгчид эсвэл хувьцаа эзэмшигчдээс тусад нь бие даасан бизнес эрхлэгчийн эзэмшдэг ихэнх эрх, үүргийг хэрэгжүүлж болох бөгөөд ингэснээр корпораци нь гэрээ байгуулж, мөнгө зээлж, шүүхэд гомдол гаргаж, шүүхэд дуудагдах, хөрөнгө өмчлөх, татвар төлөх, хөлсөлж авах боломжтой гэсэн үг юм. ажилчид.

эзлэх хувь