Компанийн өмгөөлөгч гэж юу вэ

Корпорацийн өмгөөлөгч гэдэг нь ихэвчлэн бизнесийг төлөөлж ажилладаг байгууллагын хүрээнд ажилладаг хуульч юм. Компанийн өмгөөлөгч нь гүйлгээний чиглэлээр ажилладаг хуульч байж болно, энэ нь гэрээ бичих, шүүхээс зайлсхийх, хөшигний цаана хууль эрх зүйн ажил хийхэд тусалдаг гэсэн үг юм. Шүүх оролцогч нь мөн компанийн өмгөөлөгч байж болно; эдгээр өмгөөлөгчид корпорацуудыг төлөөлж шүүхэд нэхэмжлэл гаргахдаа корпорацид гэм буруутай этгээдэд нэхэмжлэл гаргах эсвэл шүүхэд гомдол гарвал корпорацийг өмгөөлөх.

эзлэх хувь