Барьцаа гэж юу вэ?

Барьцаа хөрөнгө гэдэг нь нэг хүн өөр хүний ​​эд хөрөнгийг хадгалах, эсхүл өөр зориулалтаар биечлэн эзэмшихийг зөвшөөрсөн боловч түүнийг өмчлөхгүй бөгөөд дараа нь буцааж өгөх болно гэдгийг ойлгоно.

эзлэх хувь