Арилжааны хуульч юу хийдэг вэ?

Арилжааны хуульчийн үүрэг бол арилжааны гүйлгээний хууль ёсны байдлыг хангах, корпорациудад хууль ёсны эрх, үүрэг, түүний дотор корпорацийн ажилтнуудын үүрэг, хариуцлагын талаар зөвлөгөө өгөх явдал юм. Үүний тулд тэд гэрээний эрх зүй, татварын хууль, нягтлан бодох бүртгэл, үнэт цаасны тухай хууль, дампуурал, оюуны өмчийн эрх, тусгай зөвшөөрөл олгох, бүсчлэх тухай хууль болон ажиллаж буй корпорациудынхаа бизнест хамааралтай хууль тогтоомжийн талаар мэдлэгтэй байх ёстой.

эзлэх хувь