Голландын жирэмсний дараах сэтгэлзүйн гомдлын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдахад хүргэдэг өвчин эмгэгийн Голланд хууль?

Өвчний ашиг тусын тухай хууль

Өвчний тэтгэмжийн тухай хуулийн 29-р зүйлд үндэслэн хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй байгаа даатгуулсан эмэгтэй хөдөлмөрийн чадвар алдалтын шалтгаан нь жирэмслэлт, төрөлттэй холбоотой бол төлбөр авах эрхтэй. Урьд нь сэтгэлзүйн гомдол, хөдөлмөрийн чадвараа алдах, жирэмслэх эсвэл хүүхэд төрүүлэх зэрэгтэй холбоотой харилцаа холбоо ховор байсан бөгөөд хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй байсан. Саяхны хэргийн тухай хуульд энэ талаархи өөрчлөлтийг харуулав.

https://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/168727/ziektewet-na-arbeidsongeschiktheid-als-gevolg-van-psychische-klachten-na-zwangerschap/

эзлэх хувь
Law & More B.V.