Ангиллууд: Блог Мэдээ

Польш Европын шүүх засаглалын зөвлөлийн (ENCJ) гишүүнээр түдгэлзэв.

Европын Шүүхийн зөвлөлийн сүлжээ

Европын шүүхийн зөвлөлийн сүлжээ (ENCJ) Польшийг гишүүнээр нь түдгэлзүүлэв. Саяхны шинэчлэлд үндэслэн Польшийн шүүх эрх мэдлийн бие даасан байдалд эргэлзээтэй байгаагаа ENCJ мэдэгдэв. Польшийн эрх баригч намын Хууль ба шударга ёс (PiS) өнгөрсөн жилүүдэд хийсэн зарим эрс шинэчлэлийг танилцуулав. Эдгээр шинэчлэл нь засгийн газарт шүүх эрх мэдлийн төлөө илүү их эрх мэдэл өгдөг. ENCJ нь '' туйлын нөхцөл байдал '' нь Польшийг түдгэлзүүлэх зайлшгүй шаардлагатай гэж мэдэгдэв.

Reed дэлгэрэнгүй: https://nos.nl/artikel/2250880-polen-geschorst-als-lid-van-europees-netwerk-voor-rechtspraak.html

эзлэх хувь