Польш улс Европын сүлжээний гишүүнчлэлийг түдгэлзүүлэв

Польш улс Европын Шүүхийн Зөвлөлийн Сүлжээний (ENCJ) гишүүний бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэв.

Европын шүүхийн зөвлөлийн сүлжээ (ENCJ) Польшийг гишүүнээр нь түдгэлзүүлэв. Саяхны шинэчлэлд үндэслэн Польшийн шүүх эрх мэдлийн бие даасан байдалд эргэлзээтэй байгаагаа ENCJ мэдэгдэв. Польшийн эрх баригч намын Хууль ба шударга ёс (PiS) өнгөрсөн жилүүдэд хийсэн зарим эрс шинэчлэлийг танилцуулав. Эдгээр шинэчлэл нь засгийн газарт шүүх эрх мэдлийн төлөө илүү их эрх мэдэл өгдөг. ENCJ нь '' туйлын нөхцөл байдал '' нь Польшийг түдгэлзүүлэх зайлшгүй шаардлагатай гэж мэдэгдэв.

Law & More