Өнөөдөр интернэтэд зөвлөлдөх зорилгоор байрлуулсан Голландын хуулийн төсөлд…

Голландын тооцоо

Өнөөдөр зөвлөлдөх зорилгоор интернетэд байрлуулсан Голландын шинэ хуулийн төсөлд Голландын сайд Блок (Аюулгүй байдал, шударга ёс) хувьцаа эзэмшигчийн нэрээ нууцлахыг зогсоох хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлэв. Тун удахгүй эдгээр хувьцаа эзэмшигчдийг үнэт цаасны данс дээрээ үндэслэн тодорхойлох боломжтой болно. Үүний дараа хувьцааг зөвхөн зуучлагчийн эзэмшиж буй үнэт цаасны данс ашиглан арилжаалах боломжтой. Ийм байдлаар мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбогдсон хүмүүсийг хялбархан хянах боломжтой. Энэхүү хуулийн төслөөр Голландын засгийн газар FATF-ийн зөвлөмжийг дагаж мөрддөг.

14-04-2017

эзлэх хувь
Law & More B.V.