Нидерландад ажилчдын ажил хаях эрхэнд ихээхэн ач холбогдол өгдөг.

Нидерландын хувьд ажилчдын ажил хаях эрхэд ихээхэн ач холбогдол өгдөг. Голландын ажил олгогчид "тоглоомын дүрмийг" биелүүлсэн тохиолдолд ажил хаялт, түүний хувьд сөрөг үр дагаврыг тэвчих ёстой. Ажилчдыг энэхүү эрхийг ашиглахгүй байхын тулд Голландын давж заалдах шатны зөвлөл ажил хаялт нь ажилгүйдлийн тэтгэмжийн өндөрт нөлөөлөх ёсгүй гэсэн шийдвэр гаргажээ. Энэ нь ажилгүйдлийн тэтгэмжийг тооцсон ажилтны өдөр тутмын цалин цаашид ажил хаялтад сөргөөр нөлөөлөх ёсгүй гэсэн үг юм.

11-04-2017

эзлэх хувь