Ангиллууд: Блог Мэдээ

1 оны 2017-р сарын XNUMX-ээс Недерланд муж улсад хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ өөрчлөгдөнө

Ажилтны нас

Нидерландад хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нь тухайн ажилтны наснаас хамаарна. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хууль тогтоомж нь жил бүр ялгаатай байж болно. Жишээлбэл, 1 оны 2017-р сарын 1.565,40-ээс эхлэн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 22-оос дээш насны ажилчдын сарын XNUMX евро болж байна.

2017-05-30

эзлэх хувь