1 оны 2017-р сарын XNUMX-ээс Недерланд муж улсад хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ өөрчлөгдөнө

Нидерландад хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нь тухайн ажилтны наснаас хамаарна. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тогтоох хууль эрх зүйн журам нь жил бүр ялгаатай байж болно. Тухайлбал, 1 оны 2017-р сарын 1.565,40-ээс эхлэн 22 ба түүнээс дээш насны ажилчдын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ сард XNUMX евро байна.

2017-05-30

эзлэх хувь