Хуулийн процедур нь асуудлыг шийдвэрлэх шийдлийг олоход чиглэгддэг ...

Хууль эрх зүйн асуудал

Хууль эрх зүйн журам нь аливаа асуудлыг шийдэх гарцыг олох зорилготой боловч ихэнхдээ эсрэгээр нь хүрдэг. Голландын HiiL судалгааны хүрээлэнгээс гаргасан судалгаагаар хууль эрх зүйн асуудлууд бага, бага шийдэгдэж байгаа тул уламжлалт процессын загвар (тэмцээний загвар гэж нэрлэгддэг) нь талуудын хооронд хуваагдал үүсгэдэг. Үүний үр дүнд Голландын Шүүхийн зөвлөл нь шүүгчид шүүх ажиллагааг бусад хэлбэрээр явуулах боломжийг олгодог туршилтын заалтуудыг нэвтрүүлэхийг дэмжиж байна.

Law & More