Эйндховен дахь Шинжлэх ухааны парк дээр байрладаг хуулийн фирмийн хувьд ...

Эйндховен дахь Шинжлэх ухааны цэцэрлэгт байрладаг хуулийн фирмийн хувьд бид гарааны бизнес эрхлэгчдэд маш их ач холбогдол өгдөг. Өчигдөр бичсэнчлэн засгийн газар нь гарааны бизнесийн ач холбогдлыг хүлээн зөвшөөрдөг бөгөөд түүнийг 2017 онд хийх өөрчлөлтийн жагсаалтыг саяхан хэвлүүлснээр бизнес эрхлэгчид гарааны бизнес эрхлэгчдийн хувьд хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэх боломжийг олж авах болно. DGA's) бага цалинтай байж болно. Илүү их мөнгө R&D хийх боломжтой болно. Мөн ерөнхийдөө компаниудын хувьд сайн мэдээ байна: 1-р сарын XNUMX-ээс эхлэн гадаадын хувьцаа эзэмшигчид ногдол ашгийн татварыг хэт төлж авах боломжтой.

эзлэх хувь