Та амралтаа онлайнаар захиалсан уу? Танд боломж өндөр байна ...

Та амралтаа онлайнаар захиалсан уу? Дараа нь санал болгож буй зүйлээс хамаагүй илүү сонирхол татах зүйлтэй тулгарах магадлал өндөр бөгөөд үүний улмаас олон бухимдалтай байдаг. Европын Комисс, ЕХ-ны хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах байгууллагуудын хийсэн шалгалтаар амралтын өдрүүдэд захиалах вэб хуудасны гуравны хоёр нь найдваргүй болохыг харуулсан. Харуулж буй үнэ нь ихэвчлэн эцсийн үнтэй ижил байдаггүй, сурталчилгааны санал нь бодит байдал дээр боломжгүй байдаг, нийт үнэ нь ихэвчлэн тодорхойгүй эсвэл вэбсайтууд нь өрөөний бодит үнийн талаар тодорхойгүй байдаг. Тиймээс ЕХ-ны эрх баригчид холбогдох вэбсайтуудад холбогдох дүрмийн дагуу ажиллахыг хүсчээ.

20-04-2017

эзлэх хувь