Та амралтаа онлайнаар захиалсан уу?

Тэгвэл танд санал ирэх магадлал өндөр байна

Үүний үр дүнд эцэст нь батлагдсанаас хамаагүй илүү сонирхолтой саналуудыг та хүлээж авах магадлал өндөр бөгөөд үүнээс болж бухимдал ихтэй байна. Европын Комисс болон ЕХ-ны хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах байгууллагуудын үзлэгээр амралтын өдрүүдэд захиалах вэбсайтуудын гуравны хоёр нь найдваргүй болохыг харуулсан. Үзүүлсэн үнэ нь ихэнхдээ эцсийн үнэтэй тэнцдэггүй, сурталчилгааны саналууд бодит байдал дээр байхгүй байх, нийт үнэ нь ихэвчлэн тодорхойгүй эсвэл вэбсайтууд өрөөний бодит өргөлүүдийн талаар тодорхойгүй байдаг. Тиймээс ЕХ-ны эрх баригчид холбогдох вэбсайтуудад холбогдох дүрмийн дагуу ажиллахыг хүсчээ.

Law & More