Өмнө нь бид дижитал боломжийн талаар бичиж байсан ...

KEI хөтөлбөр

Өмнө нь дижитал зарга үүсгэх боломжийн талаар бичсэн байсан. Гуравдугаар сарын 1-нд Голландын Дээд шүүх (Нидерландын хамгийн дээд шүүх) нь KEI хөтөлбөрийн хүрээнд энэхүү дижитал шүүх ажиллагаанд албан ёсоор эхэллээ. Энэ нь иргэний хэргийг шүүхэд дижитал хэлбэрээр гаргаж, шалгаж болно гэсэн үг юм. Дараа нь Голландын бусад шүүхүүд дагах болно. KEI хөтөлбөр хэрэгжсэнээр шударга ёсны тогтолцоо нь оролцогч бүх талуудад илүү хүртээмжтэй, ойлгомжтой байх ёстой. Энэ нь та нарт ямар нөлөөтэй вэ? Манай өмгөөлөгчдийн нэгтэй холбоо барихаас бүү эргэлзээрэй!

Law & More