Өөрөө явагч машинтай сүүлийн үед гарсан маргаантай осол…

Сүүлийн үед өөрөө явагч машинтай холбоотой маргаантай ослууд Голландын аж үйлдвэр, засгийн газрыг хөндсөнгүй. Саяхан Голландын Засгийн газрын хуралдаанаар жолоочийн бие махбодийн оролцоогүйгээр өөрөө явагч машинаар зам дээр туршилт хийх боломжтой болсон хуулийн төслийг батлав. Өнөөг хүртэл жолооч үргэлж бие махбодтой байх ёстой байв. Компаниуд удахгүй эдгээр туршилтыг хийх зөвшөөрлийг авах өргөдөл гаргах боломжтой болно.

08-03-2017

эзлэх хувь