Хууль эрх зүйн ертөнцөд нийтлэг гомдол бол өмгөөлөгчид ерөнхийдөө ойлгомжгүй байх хандлагатай байдаг.

Хууль эрх зүйн ертөнцөд түгээмэл тохиолддог гомдол бол хуульчид ерөнхийдөө ойлгомжгүй хуульчдыг ашиглах хандлагатай байдаг. Харамсалтай нь энэ нь үргэлж асуудал биш юм. Амстердамын шүүхийн шүүгч Хансже Ломан, бүртгэгч Ханс Брэм нар шүүхийн шийдвэрийг хамгийн ойлгомжтой бичсэн тул саяхан 'Klare Taalbokaal 2016' (Clear Language Trophy 2016) шагналыг хүлээн авлаа. Энэхүү шийдвэр нь мансууруулах бодис хэрэглэсэн байж болзошгүй тул жолооны үнэмлэхийг нь түдгэлзүүлэх асуудалтай холбоотой юм.

13-03-2017

эзлэх хувь