Нидерландын Дээд шүүх энэ талаар тодруулга өгч, ...

Зах зээлийн үнэлгээг нэхэмжлэх

Энэ нь хэнд ч тохиолдож болно: та болон таны автомашин авто осолд орж, таны автомашин бүхэлдээ дуусна. Нийт тээврийн хэрэгслийн хохирлыг тооцох нь ихэвчлэн ширүүн маргаан үүсгэдэг. Нидерландын Дээд шүүх тодорхой тайлбар өгч, ийм тохиолдолд алдагдал хүлээх үед тухайн автомашины зах зээлийн үнийг нэхэмжилж болно гэж тогтоосон. Энэ нь Голландын хууль эрхзүйн зарчмаас үүдэн эмзэг тал нь хохирол учраагүй бол түүний байр суурийг аль болох сэргээх ёстой гэсэн зарчмаас үүдэлтэй юм.

эзлэх хувь
Law & More B.V.