Бараг Голландын радио станцууд сурталчилгааны тоглолтын тасалбараа тогтмол өгдөг нь мэдэгддэг ...

Голландын бараг бүх радио станцууд сурталчилгааны зорилгоор концертын тасалбараа тогтмол өгч байдаг. Гэсэн хэдий ч энэ нь үргэлж хууль ёсны байдаггүй. Голландын Хэвлэл мэдээллийн комиссар нь саяхан NPO Radio 2, 3FM-ээр өвдөг шороодсон рапс бэлэглэжээ. Шалтгаан? Олон нийтийн нэвтрүүлэг нь бие даасан байдлаар тодорхойлогддог. Тиймээс олон нийтийн нэвтрүүлгийн хөтөлбөрүүд нь арилжааны ашиг сонирхолд нийцэхгүй байх ёстой бөгөөд уг нэвтрүүлэгч нь гуравдагч этгээдийн "ердийнхөөс илүү" ашиг олохыг дэмжихгүй байх магадлалтай. Тиймээс олон нийтийн нэвтрүүлэгчид тасалбарыг өөрсдөө төлсөн тохиолдолд л концертын тасалбарыг өгч болно.

07-04-2017

эзлэх хувь