Голландын SER-ийн тоо, тооноос харахад…

Голландын SER (Нидерландын Нийгэм, эдийн засгийн зөвлөл) -ийн тоо, баримтаас үзэхэд Голландын нэгдлийн хэмжээ огцом өссөн байна. 2015 онтой харьцуулахад нэгдлийн тоо 22 онд 2016% -иар өссөн байна. Эдгээр нэгдлүүд нь ихэвчлэн үйлчилгээ, аж үйлдвэрийн салбарт гарсан байна. Мөн ашгийн бус салбарын компаниуд маш их нэгдэж байна. Эдгээр тоо баримтууд нь бизнес эрхлэгчийн хувьд нэгдэх талаар бодож эхлэхийг уриалж байвал холбогдох Нэгдэх код (Fusiegedragsregels) -ийг анхаарч үзэхээ мартуузай!

эзлэх хувь