Голландын Хуульчдын холбоо

NOVA-лого

Голландын Хуульчдын холбоо нь хуульчийн мэргэжлийн чиглэлээр ажилладаг олон нийтийн мэргэжлийн байгууллага юм. Шударга ёсыг зохистой хэрэгжүүлэх сонирхлын үүднээс Хуульчдын холбоо нь хуульчийн мэргэжлийг зөв хэрэгжүүлэх дадлыг сурталчилж, өмгөөлөгчийн үзүүлж буй үйлчилгээний чанарт хяналт тавьдаг.

Хуульчдын холбоог Нидерландын бүх өмгөөлөгч нар бүрдүүлдэг. Үүнээс гадна, Нидерланд нь шүүхийн харьяаллыг төлөөлдөг арван нэг бүсэд хуваагддаг. Ажлын байртай бүс нутгийн бүх өмгөөлөгчид нь орон нутгийн хуульчдын холбоог байгуулдаг. Өмгөөлөгчид Law & More Мэдээж эдгээр нь орон нутгийн болон үндэсний хуульчдын холбооны гишүүд юм.

Law & More B.V.