хувь хэмжээ

Law & More түүний ажлын хөлс нь ажилчдын туршлага ба дараахь хүчин зүйлийг харгалзан үздэг ажлын цагийн хөлс.

  • Энэ хэргийн олон улсын шинж чанар
  • Мэргэжлийн мэдлэг / өвөрмөц мэргэжил / хууль эрх зүйн нарийн төвөгтэй байдал
  • Яаралтай байдал
  • Компанийн / үйлчлүүлэгчийн төрөл
Үндсэн үнэ:
дэд   € 175 - € 195
Ахлах ажилтан   € 195 - € 225
Түнш   € 250 - € 275

Бүх үнэд НӨАТ-ын 21% ороогүй болно. Үнийн хэмжээг жил бүр өөрчилж болно.

Law & More нь даалгаврын төрлөөс хамааран нийт үнийн тооцоог гаргахаар бэлтгэгдсэн бөгөөд ингэснээр гүйцэтгэсэн ажлын тодорхой хураамжийн үнийн саналыг гаргаж болно.

Law & More B.V.